• Nettsidene er sponset av:SENDEPLAN DAB OG NETTRADIO

Vi sender på DAB og Nettradio hele uken – hele døgnet!  Her kan du høre andakter, intervjuer, møteopptak, repriser og god kristen sang og musikk når du vil.  Når vi har sendinger på FM vil disse også bli sendt samtidig på DAB og Nettradio (se FM i parantes i sendeplanen nedenfor).

Hør oss gjerne på nettbrettet eller telefonen din også.

Mandag:

06.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
08.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.30:  Morgensending (FM) – 30 min
09.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
10.00:  Møteopptak (Oddvar Dahl) – 40 min
11.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
12.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
14.00:  Reprise av kveldsprogram – 45 min
15.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30:  Levd Liv (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30:  Reprise av kveldsprogram – 30 min
17.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.30:  Reprise dagens morgensending (FM)- 30 min
18.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00:  Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min
21.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
23.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
02.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00:  Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Tirsdag:

06.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
08.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.30:  Morgensending (FM) – 30 min
09.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
10.00:  Møteopptak (Oddvar Dahl) – 45 min
11.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
12.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
14.00:  Reprise av kveldsprogram – 45 min
15.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30:  Levd Liv (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30:  Reprise av kveldsprogram – 30 min
17.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00:  Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min
21.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
23.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
02.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00:  Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Onsdag:

06.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
08.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.30:  Morgensending (FM) – 30 min
09.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
10.00:  Møteopptak (Arne Helge Teigen) – 45 min
11.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
12.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
14.00:  Reprise av kveldsprogram – 45 min
15.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30:  Levd Liv (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30:  Reprise av kveldsprogram – 30 min
17.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.30:  Ønskekonsert/barneprogram (FM) – 30 min
18.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00:  Kveldsprogram (reprise) – 30 min
19.30:  Kveldsprogram/møteopptak (FM) – 90 min
21.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
23.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
02.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min

Torsdag:

06.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
08.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.30:  Morgensending (FM) – 30 min
09.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
10.00:  Møteopptak (Jon Berg) – 45 min
11.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
12.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
14.00:  Reprise av kveldsprogram – 45 min
15.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30:  Levd Liv (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30:  Reprise av kveldsprogram – 30 min
17.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00:  Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min
21.00:  Kveldsprogram (FM) – 45 min
22.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
23.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
02.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00:  Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Fredag:

06.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
08.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.30:  Morgensending (FM) – 30 min
09.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
10.00:  Møteopptak (Jon Berg) – 45 min
11.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
12.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
14.00:  Reprise av kveldsprogram – 45 min
15.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30:  Troens menn – 25 min
16.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30:  Reprise av kveldsprogram – 30 min
17.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00:  Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min
21.00:  Kveldsprogram (FM) – 45 min
22.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
23.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
02.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00:  Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Lørdag:

06.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
08.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
09.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
10.00:  Møteopptak (Curt Westman) – 45 min
11.00:   Table Talks (30 min)
12.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
14.00:  Reprise av kveldsprogram – 45 min
15.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30:  Salmeskatter (15 min)
16.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30:  Reprise av kveldsprogram – 30 min
17.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00:  Møteopptak (Carl F. Wisløff) – 40 min
21.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
23.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
02.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min

Søndag:

06.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.00:  Morgensending (reprise) – 30 min
07.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
08.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
09.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
10.00:  Møteopptak (Curt Westman) – 45 min
11.00:  Table Talks (30 min)
12.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
14.00:  Reprise av kveldsprogram – 45 min
15.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30:  Salmeskatter (15 min)
16.00:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30:  Reprise av kveldsprogram – 30 min
17.00:  Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30:  Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00:  Møteopptak (Carl F. Wisløff) – 40 min
21.00:  Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
23.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
02.00:  Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00:  Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00:  Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00:  Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min

Mellom programinnslagene spiller vi god kristen sang og musikk.

Comments are closed.

 • HER FINNER DU OSS

  FM 106,3
  FM 103,5
  FM 107,9
  FM 106,6

 • HER FINNER DU OSS PÅ DAB

  Riksblokk 2
  Velg JMRadio
  i listen over
  kanaler

 • Live nettradio

  Native Flashradio V3