• Nettsidene er sponset av:SENDEPLAN DAB OG NETTRADIO

Vi sender på DAB og Nettradio hele uken – hele døgnet!  Her kan du høre andakter, intervjuer, møteopptak, repriser og god kristen sang og musikk når du vil.  Når vi har sendinger på FM vil disse også bli sendt samtidig på DAB og Nettradio (se FM i parantes i sendeplanen nedenfor).

Hør oss gjerne på nettbrettet eller telefonen din også.

Mandag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
07.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
07.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (John Hardang) – 25 min
10.00: Bibeltime (Curt Westman) – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Reprise av kveldsprogram – 45 min
14.00: Over en åpen Bibel (Kurt Hjemdal) – 12 min
15.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
16.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
17.30: Reprise dagens morgensending (FM)- 30 min
18.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00: Møteopptak (Johnny Vågen) – 40 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Over en åpen Bibel (Kurt Hjemdal) – 12 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
04.30: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Tirsdag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
07.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
07.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (John Hardang) – 25 min
10.00: Bibeltime (Curt Westman) – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Reprise av kveldsprogram – 45 min
14.00: Over en åpen Bibel (Kurt Hjemdal) – 12 min
15.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
16.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00: Møteopptak (Kristian Fagerli) – 45 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Over en åpen Bibel (Kurt Hjemdal) – 12 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
04.30: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Onsdag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
07.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
07.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (John Hardang) – 25 min
10.00: Bibeltime (Curt Westman) – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Reprise av kveldsprogram – 45 min
14.00: Over en åpen Bibel (Kurt Hjemdal) – 12 min
15.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
16.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
17.30:  Ønskekonsert/barneprogram (FM) – 30 min
18.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00: Kveldsprogram (reprise) – 30 min
19.30:  Kveldsprogram/møteopptak (FM) – 90 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Over en åpen Bibel (Kurt Hjemdal) – 12 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
04.30: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Torsdag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
07.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
07.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (John Hardang) – 25 min
10.00: Bibeltime (Curt Westman) – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Reprise av kveldsprogram – 45 min
14.00: Over en åpen Bibel (Kurt Hjemdal) – 12 min
15.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
16.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00: Møteopptak (Ole Brandal) – 45 min
21.00: Kveldsprogram (FM) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Over en åpen Bibel (Kurt Hjemdal) – 12 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
04.30: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Fredag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
07.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
07.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (John Hardang) – 25 min
10.00: Bibeltime (Curt Westman) – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Reprise av kveldsprogram – 45 min
14.00: Over en åpen Bibel (Kurt Hjemdal) – 12 min
15.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 20 min
16.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
16.30: Veien gjennom Bibelen (Ø.Brakvatne) – 16 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Irenes kvarter (Irene Krokeide Alnes) – 15 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00: Møteopptak (Magne Birkedal) – 45 min
21.00: Kveldsprogram (FM) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Andakt ved Ole Brandal – 25 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
04.30: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Lørdag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
07.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.30: Morgensending (reprise) – 30 min
09.00: Sanger vi aldri glemmer (J.Hardang) – 15 min
10.00: Bibeltime (Curt Westman) – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Reprise av kveldsprogram – 45 min
14.00: Andakt ved Henry Skogvoll – 40 min
15.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30: Sanger vi aldri glemmer (J.Hardang) – 15 min
16.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.30: Morgensending (reprise) – 30 min
18.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Andakt ved Henry Skogvoll – 40 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
04.30: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 45 min

Søndag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
07.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.30: Morgensending (reprise) – 30 min
09.00: Sanger vi aldri glemmer (J.Hardang) – 15 min
10.00: Bibeltime (Curt Westman) – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Reprise av kveldsprogram – 45 min
14.00: Andakt ved Henry Skogvoll – 40 min
15.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
15.30: Sanger vi aldri glemmer (J.Hardang) – 15 min
16.00: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.30: Morgensending (reprise) – 30 min
18.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
18.30: Møteplassen (intervju/vitnesbyrd) – 25 min
19.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
20.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Andakt ved Henry Skogvoll – 40 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
04.30: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 45 min

Mellom programinnslagene spiller vi god kristen sang og musikk.

Comments are closed.

 • HER FINNER DU OSS

  FM 106,3
  FM 103,5
  FM 107,9
  FM 106,6

 • HER FINNER DU OSS PÅ DAB

  Riksblokk 2
  Velg JMRadio
  i listen over
  kanaler

 • Live nettradio

  Native Flashradio V3