Annonsering av Kristne arrangement

Annonsering av kristne møter er gratis for misjonslagene i kommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal som er eiere av Jæren Misjonsradio.

For andre annonsører er prisen kr 100 pr annonsering.

For tiden blir møter annonsert i morgensendingen på fredager kl 08.30, og må bestilles senest onsdagen før.  Kontaktskjema og -info finner du nedenfor.

Kontaktskjema

Kontaktinfo

Postadresse

Jæren Misjonsradio, Tryggheimvegen 13, 4365 Nærbø.

epost

studio@jmradio.no

Telefon

Ansvarlig redaktør 90711111

Følg oss på facebook

HER FINNER DU OSS PÅ FM

I Rogaland og Ryfylke:
FM 106,3
FM 103,5
FM 107,9
FM 106,6

HER FINNER DU OSS PÅ DAB

Velg Riksblokk 2 og let etter JM Radio i listen av tilgjengelige kanaler.

I Hardanger og Sogn finner du JM Radio i DAB Lokalblokk