Lotteri

For å dekke omkostninger knyttet til radiosendingene planlegger vi et lotteri til høsten.

Fjorårets kunstlotteri ble gjennomført i oktober 2022.  Hjertelig takk til alle som kjøpte lodd og på den måten er med på å støtte driften av radioen!

HER FINNER DU OSS PÅ FM

I Rogaland og Ryfylke:
FM 106,3
FM 103,5
FM 107,9
FM 106,6

HER FINNER DU OSS PÅ DAB

Velg Riksblokk 2 og let etter JM Radio i listen av tilgjengelige kanaler.

I Hardanger og Sogn finner du JM Radio i DAB Lokalblokk