• Nettsidene er sponset av:Misjonsradioens venner

“Misjonsradioens venner” ble stiftet i 1998 som en støttegruppe for radioen, og har vist seg å ha vesentlig betydning for den daglige driften. Det meste av radioarbeidet er drevet på frivillig basis, og det er til stor oppmuntring for oss å ha en støttegruppe i ryggen.  Vi vil rette en hjertelig takk til alle dere som er med oss i dette viktige arbeidet gjennom forbønn og økonomisk støtte!

Det er med frimodighet vi også ber nye om å registrere seg som medlem av denne venneringen. Et medlemskap forplikter ikke til annet enn å betale en kontingent på kr. 200,- pr. medlem pr. år (kr 300,- for ektepar).


Comments are closed.