Sendeplan DAB / Nettradio

Vi sender på DAB og Nettradio hele uken – hele døgnet!  Her kan du høre andakter, intervjuer, møteopptak, repriser og god kristen sang og musikk når du vil.  Når vi har sendinger på FM vil disse også bli sendt samtidig på DAB og Nettradio (se FM i parantes i sendeplanen nedenfor).

På DAB finner du oss på Riksblokk II som dekker Vestlandet fra Egersund i sør til nord for Bergen.  Vi startet nylig også sendinger på Østlandet (Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold).  I tillegg sender vi i DAB lokalblokk i Hardanger og Sogn.

Hør oss gjerne på nettbrettet eller telefonen din også.

Mandag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Over en åpen Bibel – 12 min
07.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
07.30: Over en åpen Bibel – 12 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
10.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
14.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
15.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
15.30: Over en åpen Bibel – 12 min
16.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
16.30: Over en åpen Bibel – 12 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
17.30: Reprise dagens morgensending (FM)- 30 min
18.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 25 min
19.00: Bibeltime med Curt Westman – 30 min
20.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Over en åpen Bibel – 12 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Tirsdag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Over en åpen Bibel – 12 min
07.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
07.30: Over en åpen Bibel – 12 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
10.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
14.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
15.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
15.30: Over en åpen Bibel – 12 min
16.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
16.30: Over en åpen Bibel – 12 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
17.30: Reprise morgensending – 30 min
18.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 25 min
19.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
20.00: Møteopptak (Kristian Fagerli) – 50 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Over en åpen Bibel – 12 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Onsdag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Over en åpen Bibel – 12 min
07.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
07.30: Over en åpen Bibel – 12 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
10.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
14.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
15.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
15.30: Over en åpen Bibel – 12 min
16.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
16.30: Over en åpen Bibel – 12 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
17.30: Reprise dagens morgensending (FM) – 30 min
18.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 25 min
19.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
19.30: Kveldsprogram/møteopptak (FM) – 90 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Over en åpen Bibel – 12 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Torsdag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Over en åpen Bibel – 12 min
07.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
07.30: Over en åpen Bibel – 12 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
10.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
14.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
15.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
15.30: Over en åpen Bibel – 12 min
16.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
16.30: Over en åpen Bibel – 12 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 25 min
19.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
20.00: Møteopptak (Jan Tore Olsen) – 45 min
21.00: Kveldsprogram (FM) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Over en åpen Bibel – 12 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Fredag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
06.30: Over en åpen Bibel – 12 min
07.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
07.30: Over en åpen Bibel – 12 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
08.30: Morgensending (FM) – 30 min
09.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
10.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
14.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
15.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
15.30: Over en åpen Bibel – 12 min
16.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
16.30: Over en åpen Bibel – 12 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
17.30:  Morgensending (reprise) – 30 min
18.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 25 min
19.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
20.00: Møteopptak (Oddvar Dahl) – 45 min
21.00: Kveldsprogram (FM) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Over en åpen Bibel – 12 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Vindu mot livet (Ola Bjorland) – 22 min
05.00: Møteopptak (Henry Skogvoll) – 45 min

Lørdag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
07.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
07.15: Olavs musikktime (Norea) – 45 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
08.30: Morgensending (reprise) – 30 min
09.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
10.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
11.00: Morgensending (reprise) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
14.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
15.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
16.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
16.15: Olavs musikktime (Norea) – 45 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
17.30: TableTalks – samtale (foross.no) – 25 min
18.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
19.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
20.00: Møteopptak (Jan Bygstad) – 45 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Andakt ved Henry Skogvoll – 40 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
04.30: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 45 min

Søndag:

06.00: Morgensending (reprise) – 30 min
07.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
07.30: Bedre Søndag (Svein A. Hansen) – 13 min
08.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
08.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
08.30: Morgensending (reprise) – 30 min
09.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
10.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
11.00: Møteopptak (Ove Heradstveit) – 30 min
12.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
13.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
14.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
15.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
16.00: Bibelen på ett år (D. Sæbjørnsen) – 15 min
16.30: Bedre Søndag (Svein A. Hansen) – 13 min
17.00: Dagens Luther-andakt (T. Paulsen) – 6 min
17.10: Oppmuntring (Asbjørn Kvalbein) – 5 min
17.30: TableTalks – samtale (foross.no) – 25 min
18.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
19.00: Bibeltime Curt Westman – 30 min
20.00: Møteopptak (Ove Heradstveit) – 30 min
21.00: Kveldsprogram (reprise) – 45 min
22.00: Møteopptak (Carl Fredrik Wisløff) – 45 min
23.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
00.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 30 min
01.00: Andakt ved Henry Skogvoll – 40 min
02.00: Møteopptak (Øyvind Samnøy) – 45 min
03.00: Møteopptak (Øivind Andersen) – 45 min
04.00: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
04.30: Bibel-opplæring (Asbjørn Kvalbein) – 18 min
05.00: Møteopptak (Einar Kristoffersen) – 45 min

Mellom programinnslagene spiller vi god kristen sang og musikk.Ove

HER FINNER DU OSS PÅ FM

I Rogaland og Ryfylke:
FM 106,3
FM 103,5
FM 107,9
FM 106,6

HER FINNER DU OSS PÅ DAB

Velg Riksblokk 2 og let etter JM Radio i listen av tilgjengelige kanaler.

I Hardanger og Sogn finner du JM Radio i DAB Lokalblokk