Støtte Jæren Misjonsradio?

Ønsker du å støtte radioarbeidet er vi svært takknemlige om du vil be for sendingene våre.

Det meste av arbeidet i radioen skjer på dugnad ved trofaste frivillige medarbeidere.  Det er likevel ikke til å komme fra at det er en del kostnader knyttet til det å drive en radiokanal som sender døgnet rundt hele året.  Vi er derfor også takknemlige for økonomiske bidrag til

  • kontonummer 3325.39.00674 eller
  • VIPPS nummer 79389.

Det er også mulig å støtte radioen gjennom sponsing, loddkjøp i lotteri og medlemskap i støttegruppen «Misjonsradioens venner«.

HER FINNER DU OSS PÅ FM

I Rogaland og Ryfylke:
FM 106,3
FM 103,5
FM 107,9
FM 106,6

HER FINNER DU OSS PÅ DAB

Velg Riksblokk 2 og let etter JM Radio i listen av tilgjengelige kanaler.

I Hardanger og Sogn finner du JM Radio i DAB Lokalblokk