Misjonsradioens venner

«Misjonsradioens venner» ble stiftet i 1998 som en støttegruppe for radioen, og har vist seg å ha vesentlig betydning for radiodriften.  Det meste av radioarbeidet er drevet på frivillig basis, og det er til stor oppmuntring for oss å ha en støttegruppe i ryggen.  Vi vil rette en hjertelig takk til alle dere som er med oss i dette viktige arbeidet gjennom forbønn og økonomisk støtte!

Det er med frimodighet vi også ber nye om å registrere seg som medlem av denne venneringen.  Et medlemskap forplikter ikke til annet enn å betale en kontingent på kr. 200,- pr. medlem pr. år (kr 300,- for ektepar).  Kontaktskjema og -informasjon finner du nedenfor.

Kontaktskjema

Kontaktinfo

Postadresse

Jæren Misjonsradio, Tryggheimvegen 13, 4365 Nærbø.

epost

studio@jmradio.no

Telefon

Ansvarlig redaktør 90711111

Følg oss på facebook

HER FINNER DU OSS PÅ FM

I Rogaland og Ryfylke:
FM 106,3
FM 103,5
FM 107,9
FM 106,6

HER FINNER DU OSS PÅ DAB

Velg Riksblokk 2 og let etter JM Radio i listen av tilgjengelige kanaler.

I Hardanger og Sogn finner du JM Radio i DAB Lokalblokk